Harkes Video

No results.

André Kruysen, "Er is niet één standpunt waarmee je alles kunt zien"

Beeldend kunstenaar André Kruysen geeft een toelichting op zijn werk. Hij maakt grote tijdelijke installaties, kleine modellen en beelden in de openbare ruimte. Licht en donker, oprijzend en neerdalend, omhulling en leegte kenmerken zijn werk.
In 2011 ontving hij de Oudborg Prijs, de Haagse stadsprijs voor beeldende kunst

Visual artist André Kruysen explains his work. He makes large temporary installations, small models and sculptures in public space. Light and dark, rising and falling, envelopment and emptiness characterize his work.
In 2011 he received the Oudborg Prize, the Hague city prize for visual art.
(Subtitles available under CC button, bottom right)

×

Contact

Powered by Vimeo Pro